Михаил Марковски - Пресконференция на Виктор Папазов, 6 април 2014 г.

Откъс от изявлението на Михаил Марковски по време на пресконференцията на Виктор Папазов, 6 април 2014 г.