Проф. Йордан Ведър

Първият български професор по реторика, доктор по изкуствознание.
За трите десетилетия работа в СУ "Св. Климент Охридски" е бил декан, ръководител на катедра, председател на общото събрание на университета. Пенсионира се като директор в Центъра за образователни услуги. От 2006 г. е редовен професор по "Устна и писмена комуникация" в Международното висше бизнес училище. Завършил е актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кр. Сарафов", специализирал театрална педагогика в сегашната Петербургска държавна академия за театър, музика и кино, методика на преподаването във ВУЗ и методика на управлението на висшето образование в Санкт Петербург.
През 1973-1974 г. по негови проекти реториката става редовен предмет в българското висше училище. Има над 300 научни публикации, сред които са и първите български университетски учебници по реторика и ораторско изкуство. Автор е на десетки пиеси и сценарии. Правнук на възрожденеца Иван Ведър.