09.03.14

Искам образовани Евродепутати

България е малка страна, но хората живеещи в нея са с не едно и две научни постижения. Не трябва да допускаме да бъдем представлявани в Европарламента, от хора с недостатъчно образование и без професионални успехи. Искам образовани депутати, владеещи поне два чужди езика, доказани специалисти. Не са ни нужни хора търсещи възможност за безплатни международни почивки, а такива, които работят и са способни да защитават интересите ни пред цяла Европа.
125 5