03.05.14

Подпомагане на българските деца-чудо!

За българските деца-чудо се говори много, но до там. В действителност над 90% от учениците, завоювали отличия на световни олимпиади в областта на точните науки напускат България и не малка част от тях завинаги! Истината е, че тези деца за да се развиват подобаващо и същевременно да поддържат таланта си се изисква огромно количество усилия, труд и нерви, за да се преборят с недъзите на българската образователна система(ОС). Системата ни на обучение и подготовка на подрастващите е плачебна, тя приравнява всички под общ знаменател, като не зачита по абсолютно никакъв начин индивидуалните предпочитания на ученика за развитие. Дори новата "дуална" ОС, която предстой да бъде въведена не променя много този факт. Предоставената среда за един млад гений е ужасна...ОС по никакъв начин не възнаграждава световните признания които получава, а напротив, наказва детето затова че изостава в предмети коренно различни от тези в които то проявява потенциал. Тези деца напускат родината си не защото искат, а защото трябва, ако желаят да продължат да се занимават с това, което искат. Предлагам да се направи система от стипендии, които да служат за поощряване на такива деца, като тази система да има за цел да обхване максимслен брой ученици, явили се на световни състезания независимо дали индивидуално или отборно. Също така предлагам да се обособят регионални центрове, целящи да подпомогнат развитието на такива таланти чрез наемане на квалифицирани учители и снабдяването им с необходимата научна литература и материална база. Последно, но не и по важност, предлагам да се включи графа при издаването на дипломи за поощряване на явилите на такива стотни, която да е с диапазон до петдесет стотни.
43 0