11.05.14

Нужно е!

Нужно е да бъде обяснено на съгражданите ни, правата и задълженията, които им се полагат като пълноправни членове на Европейският Съюз, за да могат по лесно да усвояват европейското законодателство и най вече за да могат да се защитават, когато Българското законодателство не действа в реално време!
17 2