13.05.14

Нов подход към земеделието в България

Поощряването на младите хора да се завърнат в Българското село чрез финансови програми. Финансиране на развитието на био продукти например, но и не само. Представете си, че всяко Българско семейство има шанс да развие свое собствено стопанство и дом на село. По този начин само може да се върне живота в селата, а от там поне 90% от демографските и икономически проблеми ще се решат според мен. Силното земедлие е основата на силната индустрия, а от там и на богатата държава. Природните красоти вече са ни дадени от Бог. Така ще имам всико необходимо да сме щасливи и горди.
33 1