14.05.14

информираност

Да се организират информационни центрове, в които да се популязират всички въпроси дискутирани в Европарламента. През целия си мандат, всеки депутат да информира гражданите от съответната държава, от която е избран, за инициативите, по които работи.
Моля да не са само в столиците.
45 3